FLASHDISK OTG TYPE C SANDISK 16/32/64/128 GB - 16 gb